Oplossingen

oplossingen

Hoe kunnen wij jouw organisatie helpen?

Wij helpen bij het oplossen van problemen door inzicht te geven, obstakels te verwijderen en samen te werken aan een hoger doel. We werken aan het verbeteren van processen, het implementeren van nieuwe systemen en het creëren van een duidelijke strategie. Hierdoor kan jouw organisatie weer efficiënt en effectief functioneren.

Het bedrijfsproces digitaliseren en automatiseren

Proces loopt niet goed

Het bedrijf is doorgegroeid, maar de software niet

Mensen binnen de organisatie zitten er doorheen

Het bedrijfsproces digitaliseren en automatiseren

H2W kan helpen bij het oplossen van problemen waarbij digitalisering en automatisering van het bedrijfsproces een uitdaging is door het volgende te doen:

We maken een analyse van de huidige situatie binnen de organisatie. Hierdoor krijgen we een beeld van de knelpunten en beperkingen die het implementeren van digitale oplossingen en automatisering van processen bemoeilijken.

Tijdens de analyse identificeren we knelpunten die ertoe leiden dat de organisatie niet efficiënt en productief is. Dit kan bijvoorbeeld zijn een gebrek aan digitale oplossingen of automatisering van processen.

Op basis van de analyse doen we gericht voorstellen voor digitale oplossingen en automatisering van processen die aansluiten bij de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn implementatie van software voor proces automatisering, automatisering van administratieve processen of implementatie van een ERP-systeem.

Na het beslissen welke digitale oplossingen en automatisering van processen het beste passen bij de organisatie, implementeren we deze. Dit betekent dat we de digitale oplossingen installeren, configureren en opleveren.

Proces loopt niet goed

H2W kan helpen bij het oplossen van problemen waarbij de processen niet goed lopen door het volgende te doen: 

We maken eerst een analyse van de huidige processen binnen de organisatie. Hierdoor krijgen we een beeld van de knelpunten en beperkingen van de huidige processen en kunnen we gerichte oplossingen aanbieden.

Tijdens de analyse identificeren we knelpunten die ertoe leiden dat de processen niet efficiënt lopen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er te veel handmatige stappen zijn, dat er geen duidelijke verantwoordelijkheden zijn of dat er geen duidelijke processen zijn.

Op basis van de analyse doen we gericht voorstellen voor verbeteringen van de processen. Dit kan bijvoorbeeld zijn automatisering van bepaalde stappen, het implementeren van nieuwe systemen, of het aanpassen van de werkwijze.

Na het beslissen welke verbeteringen het beste passen bij de organisatie, gaan we deze implementeren. Dit betekent dat we de verbeteringen installeren, configureren en testen. Ook zorgen we dat de verbeteringen aansluiten op de bestaande processen.

Wanneer de verbeteringen zijn geïmplementeerd, verzorgen we trainingen voor de medewerkers van de organisatie. Zo zorgen we dat zij zich snel thuis voelen met de nieuwe processen en efficiënt kunnen werken. Ook bieden we ondersteuning bij eventuele problemen die na de implementatie kunnen ontstaan.

Na de implementatie van de verbeteringen kunnen we het proces continu monitoren en verbeteren, zodat de processen aan de veranderende eisen van de organisatie blijven voldoen.

Het bedrijf is doorgegroeid, maar de software niet.

We kunnen ondersteunen door het volgende te doen: 

Eerst maken we een analyse van de huidige software en systemen die binnen het bedrijf worden gebruikt. Hierdoor krijgen we een beeld van de knelpunten en beperkingen van de huidige software en kunnen we gerichte oplossingen aanbieden.

Op basis van de analyse kunnen we gericht voorstellen doen voor nieuwe software die aansluit op de groei en de nieuwe eisen van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld software zijn voor automatisering van processen, CRM-systemen of ERP-systemen.

Na het beslissen welke software het beste past bij het bedrijf, implementeren we deze. Dit betekent dat we de software installeren, configureren en testen. Ook zorgen we dat de nieuwe software aansluit op de bestaande systemen.

Wanneer de nieuwe software is geïmplementeerd, verzorgen we trainingen voor de medewerkers van het bedrijf. Zo zorgen we dat zij zich snel thuis voelen met de nieuwe software en efficiënt kunnen werken. Ook bieden we ondersteuning om eventuele problemen die na de implementatie kunnen ontstaan te voorkomen.

Na de implementatie van de nieuwe software blijven we het proces monitoren en verbeteren, zodat de software aan de veranderende eisen van het bedrijf blijft voldoen. 

In samenvatting, H2W helpt bij het oplossen van problemen waarbij een bedrijf is doorgegroeid, maar software niet. Door een analyse van de huidige situatie te maken, gericht voorstellen voor nieuwe software te doen, implementatie van de nieuwe software te verzorgen, training en ondersteuning te bieden en het proces continu te monitoren en verbeteren. Hierdoor kan een bedrijf weer efficiënt en effectief functioneren. 

Mensen binnen de organisatie zitten er doorheen

H2W kan helpen bij het oplossen van problemen waarbij mensen in de organisatie zich vermoeid voelen door het volgende te doen: 

We ontwikkelen samen met de organisatie een duidelijke strategie die gericht is op het verminderen van vermoeidheid en het versterken van het team. Hierbij houden we rekening met de visie, missie en doelstellingen van de organisatie.

We maken een analyse van de huidige situatie binnen de organisatie. Hierdoor krijgen we een beeld van de knelpunten en beperkingen die leiden tot vermoeidheid en kunnen we gerichte oplossingen aanbieden.

Tijdens de analyse identificeren we knelpunten die ertoe leiden dat de medewerkers zich vermoeid voelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn een te hoge werkdruk, een gebrek aan duidelijke communicatie of een gebrek aan duidelijke verantwoordelijkheden.

Op basis van de analyse doen we gericht voorstellen voor verbeteringen die gericht zijn op het verminderen van vermoeidheid en het versterken van het team. Dit kan bijvoorbeeld zijn het implementeren van een efficiëntere werkwijze, het versterken van de communicatie of het creëren van heldere verantwoordelijkheden.

Na het beslissen welke verbeteringen het beste passen bij de organisatie, implementeren we deze. Dit betekent dat we de verbeteringen installeren, configureren en testen. Ook zorgen we dat de verbeteringen aansluiten op de bestaande processen.

Wanneer de verbeteringen zijn geïmplementeerd, verzorgen we trainingen voor de medewerkers van de organisatie. Zo zorgen we dat zij zich snel thuis voelen met de nieuwe processen en efficiënt kunnen werken. Ook bieden we ondersteuning om eventuele problemen na de implementatie te voorkomen.

Na de implementatie van de verbeteringen kunnen we monitoren en verbeteren, zodat de processen aan de veranderende eisen van de organisatie blijven voldoen.